2009 Nyhedsbrev nr. 36

Kære medlem.
 
Foreningen har herved fornøjelsen at udsende Nyhedsbrev nr. 36
 
Siden udsendelse af Nyhedsbrev nr. 35. har der den 29. maj været afholdt ordinær generalforsamling. I referatet, der vedlægges, er bestyrelsens beretning indeholdt.
 
Referatet kan også ses på foreningens hjemmeside www.stentrykketsvenner.dk, hvor der ligeledes under rubrikken Nyheder er mulighed for at se nogle fotos fra generalforsamlingen.
 
Bestyrelsens konstituering
Ved bestyrelsesmødet den 18. juni har bestyrelsen konstitueret sig således:
 
Formand:                   Knud Th. Pedersen
Kasserer:                   Bjarne Hansen
Sekretær:                   Bjarne Leth Nielsen
Suppleant:                 Helle Mathiasen
 
 
Nyt fra værkstedet v/ Søren Ellitsgaard.
Foråret og det meste af sommeren har vi på værkstedet arbejdet på de nye udgivelser vi vil vise på Art Copenhagen i Forum den 18.-20. september. Der vil være nye arbejder af Ian Mckeever, Alexander Tovborg, Morten Buch, Cathrine Raben Davidsen, Kasper Eistrup og Ida Kvetny.
 
Af andre opgaver som er trykt ud af huset kan nævnes Maria Marstrand, Jan Sivertsen og Lars Ravn.
 
Udstillingen på Holstebro Kunstmuseum og udgivelsen af bogen “Prints by Tal R” blev en flot afrunding af vores Tal projekt, som set i bakspejlet har været et kæmpe arbejde, men det har givet masser af god omtale og rigtig mange mennesker så udstillingerne i Mexico og senere i Holstebro.
 
Lidt supplerende information om værkstedets kunstnere.
I de kommende nyhedsbreve vil vi give lidt supplerende information om de kunstnere der har arbejdet på værkstedet, evt. suppleret med fotos af de færdige litografier. Ideen med dette er at give vore medlemmer øget lyst til at besøge værkstedet og engagere sig i den kunstneriske linie, som vi som venneforening er med til at støtte. Kig lidt nærmere på de seks kunstnere, og deres utrolige forskellighed og se så nærmere på deres litografiske arbejder fra værkstedet på medlemsarangementet den 19. november (se senere).
 
Ian McKeever er født i England i 1946. Han har en international karriere som kunstner. McKeevers billeder ligger motivmæssigt mellem figuration og abstraktion og han arbejder i sine oliebilleder med en lag-på-lag teknik der giver billederne en speciel røntgenagtig tranparens. Det bliver spændende at se hvorledes McKeever vil overføre evt. nyskabe sit formsprog og transparente struktur til det litografiske medie. Læs mere om McKeever på www.ianmakeever.com
 
Alexander Tovborg er født i 1983 og er fortsat under uddannelse på Det Kongelige Danske Kunstakademi. Tovborg arbejder med alle medier, papir lærred, træ, stof, keramik m.m.m. Han billedkunst har en monokrom karakter, hvor den ikke udfyldte baggrund er stærkt integreret i motivet. Se mere på www.bendixen-art.dk/index.php?id=522
 
Morten Buch er født i 1970 i København. Han henter sine motiver i de nære daglige omgivelser og giver dem en forsimplet form men med en kraftfuld farvepalet. Motivet kan være en sko, et telt eller en stol. Hans håndtering af et selvfølgeligt velkendt objekt udfordrer beskueren stærkt. Han billedverden synes meget velegnet til et litografisk udtryk. Morten Buch har en lang række separatudstillinger på sit CV. Han har flere gange udstillet på galleri Susanne Ottesen.. Se evt. et længere interview med Morten Buch på www.kunstonline.dk/diverse/biografier.
 
Cathrine Raben Davidsen er velkendt i foreningen, idet hun modtog foreningens kunstnerlegat i 2004. Hendes motiv valg er klassiske menneskefigurer, dyr og symboler, som hun transformerer til et nutidigt udtryk i klædedragt, frisurer og make-up. Læs mere om Cathrine Raben Davidsens kunst på www.kunstonline.dk/profil/Chatrine_raben_davidsen.php4.
 
Kasper Eistrup er født i 1973 i Skovshoved. Han er ikke kun kendt som billedkunstner men også som sanger og guitarist i bandet Kashmir. Eistrups motiver er mennesker gengivet i et stærkt grafisk udtryk. Tegning, grafik og litografiet er oplagte teknikker til gengivelse af Eistrups motivverden. Se og læs evt. mere om Kasper Eistrup på www.kaspereistrup.dk.
 
Ida Kvetny er født i 1980 i København. Hun er uddannet i Skotland og England, men er nu bosat og arbejder i København. Hendes kunst indeholder en eksplosion af vibrerende farver anvendt i næsten syrede, psykedeliske kompositioner. Hun arbejder i den unge kunsts frontlinie og anvender alle medier, nu også litografiet. Læs mere om Ida Kvetny på www.kvetny.dk.
 
Medlemsarrangement på Værkstedet torsdag den 19. november 2009 kl. 18.
Værkstedet indbyder foreningens medlemmer til en aften, hvor Søren Ellitsgaard og Sara vil fortælle om stentrykkets historie og teknik samt om det tætte samarbejde med kunstnerne.
 
Medlemsarrangementet afholdes
 
Torsdag, den 19. november 2009 kl. 18 på Værkstedet
 
Deltagerne vil få tilbudt at tegne på en litografisk sten, hvorefter der vil blive taget et aftryk.
 
Der vil også i udstillingslokalerne kunne ses arbejder af værkstedets kunstnere.
 
Deltagerantallet er begrænset til ca. 20 personer.
 
Foreningen byder i forbindelse med arrangementet på vin og/eller vand samt snacks.
 
Tilmelding (”først til mølle – princippet”) telefonisk eller via e–mail til Kirsten Østergaard Hansen, tlf. 4448 2434, mail k-ostergaard@post.tele.dk.
 
 
Ejendommen.
Afhjælpning af nogle få mangler efter den udvendige renovering af foreningens ejendom er nu udført.
 
Foreningen er ved formanden repræsenteret i bestyrelsen for Ejerforeningen Valhøj. Der igangsættes netop i disse uger renovering af de 2 beboelsesejendomme, Valhøjvej 15 og Gl. Jernbanevej 12 – 14.
 
”Koranskolen”  Minhaj ul Quray International Denmark – tidligere International Welfare Society – forsøger primært at sælge dens ejendom. Hvis dette ikke lykkes, overvejes nedrivning af de eksisterende bygninger i forbindelse med nyopførelse. Kan der ikke skaffes den fornødne finansiering, kan en renovering komme på tale. Ejerforeningen har på den seneste generalforsamling pålagt ”Koranskolen” inden årets udgang at finde en løsning på udbedring af bygningernes dårlige vedligeholdelsesstand.
Det er ligeledes blevet indskærpet over for ”Koranskolen”, at der ikke må parkeres i gården, der er fællesareal for alle Ejerforeningens beboere.
 
På sigt er der håb om, at barakkerne rives ned, og der sker en forskønnelse af de ejendomme med tilhørende arealer, der hører under Ejerforeningen.
 
Medlemsoversigt.
Der er siden sidste nyhedsbrev tilbageleveret 3 medlemskaber og bestyrelsen har tildelt de ledige medlemskaber efter prioritet på ventelisten.
 
Et nyt medlemskab er etableret ved egen overdragelse fra det udtrædende til det nye medlem.
 
Ændringerne er på:
 
Medlemskabet for Laurids Hedaa, Mosetoften 29, 3300 Frederiksværk er overdraget til Jeppe Hedaa, Søtoften 27, 2820 Gentofte
medlemskabet for Preben Kjær, Lipkesvej 8, 4660 St. Heddinge er overtaget af Rene Hyldig, Kærlodden 51, 2760 Måløv,
medlemskabet for Birgit og Ole Sperling, Bispebjerg Park Allé 11, 2400 København NV er overtaget af Marianne og Bent Carlsen, Prøvekæret 5, 2800 Lyngby,
 
medlemskabet for Dongs Kunstforening, Att.Anette Kongsvad, Agern alle 24-26, 2970 Hørsholm er overtaget af Kosan Kunstforenings Venner, Formand Jørgen P. Nielsen, Pilehavevænge 33, 2625 Vallensbæk, og
medlemskabet for Ada og Henrik Prebensen, Lindebugten 46, 2500 Valby er overtaget af Henrik Schledermann, Kløverbo 38, 2665 Vallensbæk Strand
 
De nye medlemmer bydes velkommen.
 
Kunstnerlegatet og tilbud på køb af litografier.
Til fordel for Stentrykkets Venners Kunstnerlegat har vi givet de kunstforeninger, der er medlem af Stentrykkets Venner et godt tilbud på Hendes Majestæt Dronningens litografi. Tilbuddet, der er omtalt på vor hjemmeside, gælder også for vore øvrige medlemmer. Der har også været annonceret i menighedsrådenes fagblad. Der er til dato ikke modtaget yderligere ordrer på litografiet. Kunstnerlegatet står således stille, idet legatformuen normalt kun kan øges ved salg fra lageret.
 
Foreningens hjemmeside.
På Foreningens hjemmeside www.stentrykketsvenner.dk sker der til stadighed små justeringer.
Billeder af ejendommen efter den seneste reparation kan ses på hjemmesiden.
Alle kunstnere, der siden 1994 har udført stentryk for foreningen, kan nu med få undtagelser ses på hjemmesiden sammen med et billede af trykket.
 
Nyhedsbrevet er lagt ud på hjemmesiden.
 
Vi skal endnu engang henstille til medlemmerne om at tilmelde sig med e-mailadresse. Hver gang der er nyheder på hjemmesiden, vil der blive sendt en e-mail med en lille hilsen ud, så kan medlemmerne selv vælge, hvornår de vil læse det. I den sidste ende vil vi gerne spare porto til mangfoldiggørelse og udsendelse af Nyhedsbrev og referater.
 
 
Med venlig hilsen
 
STENTRYKKETS VENNER
 
Bjarne Leth Nielsen
sekretær

You may also like...