2010 Marts Nyhedsbrev nr. 37

Medlemstryk i 2010 udføres af Fujiko Weiss
der er født i Japan i 1947.
Efterfølgende billeder er fra Fujiko arbejde
med trykket på Værkstedet bistået af Søren Ellitsgaard.
Nyhedsbrev_37IMG_4110.jpg
Første prøvetryk i den lille presse
IMG_4141.jpg
Der arbejdes med tusch på stenen som basis for den røde farve.
Nyhedsbrev_37_IMG_4126.jpg
Farverne diskuteres før prøvetrykning
Nyhedsbrev_37_IMG_4137.jpg
Søren og Fujiko vurderer resultatet af første
Billede fra det afholdte medlemsarrangement
I november 2010.
Nyhedsbrev_37_cid_image001_jpg@01CAC50F.jpg
Tegnestuen hvor kunstnerne arbejder med de litografiske sten
Kære medlem
 
Foreningen har herved fornøjelsen at udsende Nyhedsbrev nr. 37
 
Nyt fra værkstedet v/ Søren Ellitsgaard.
Siden sidste nyhedsbrev har vi afholdt to separatudstillinger på værkstedet samt deltaget på Art Copenhagen i Forum i august 2009. I November 2009 viste vi en udstilling med Alexander Tovborg som havde lavet 2 serier med linoleumstryk, og værkstedet udgav i den anledning et smukt katalog. I slutningen af januar 2010 viste vi alle grafiske arbejder af den engelske kunstner Ian McKeever tryk inden for de sidste 5 år. Nyhedsbrev nr. 36 indeholdt lidt nærmere omtale af Alexander Tovborg og Ian McKeever samt internet links med uddybende information om dem.
 
På Art Copenhagen viste værkstedet de 2 ovennævnte kunstnere samt kunstnerne Morten Buch, Cathrine Raben Davidsen, Kasper Eistrup, Ida Kvetny og Nina Sten Knudsen. Også disse kunstnere er nærmere omtalt i sidste nyhedsbrev.
 
Året 2009 og de 3 arrangementer gav et fint salg og rigtig mange besøgende.
 
Vi planlægger endnu 2 udstillinger i 2010 med Cathrine Raben Davidsen og Kasper Eistrup.
 
Af kunstnere der har besøgt og arbejdet på værkstedet kan nævnes Ida Priem, Eske Kath, Barry Wilmont, Tove Hummel og Faranak Sohi.
 
Nye litografiske tryk for foreningen
Årstrykket for 2010 vil efter aftale med værkstedet blive udført af Alexander Tovborg. Det vil blive udleveret til medlemmerne på generalforsamlingen torsdag den 27. maj, og vi vil allerede nu opfordre medlemmerne til at reservere dagen. Kataloget med Alexander Tovborgs grafiske arbejder vil kunne også erhverves på generalforsamlingen til favorabel medlemspris på 100 kr.
 
I 2010 vil der yderligere blive fremstillet et såkaldt medlemstryk, som er et supplerende tryk foreningen bestiller hos værkstedet, når foreningens økonomi tillader det. Foreningen har valgt at lade den japanske kunstner Fujiko Weiss udføre medlemstrykket. Også medlemstrykket vil blive udleveret på generalforsamlingen. Vi præsenterer Fujiko Weiss nærmere nedenfor:
 
Fujiko Weiss er født i Japan i 1947. Hun er oprindelig uddannet som keramiker både i Japan og i Danmark på Danmarks Designskole. Siden 1980 har hun primært arbejdet med kalligrafisk billedkunst og hun har præsenteret sin kunst på en lang række udstillinger i Danmark og i Japan.
 
Fujiko har arbejdet med medlemstrykket på værkstedet i marts måned, og vi har i nyhedsbrevet vist et par “stemningsbilleder” fra fremstillingsprocessen”
 
Fujiko siger om sig selv:
Når jeg stryger min pensel over papiret er det med bevidstheden om at jeg ikke kan gå tilbage for at ændre resultatet. Her fastholder jeg nuet i penselstrøget.
Med japansk blod i årerne er det mig naturligt at bruge et kaligrafisk udtryk i mine billeder.
Hvert enkelt strøg er en rytmisk bevægelse, og de forskellige toner i den sorte farve kommer fra penseltrykket og med hvilken hastighed man maler.
Jeg søger altid en styrke og balance mellem de sorte og hvide figurer som opstår i billedet, disse mellemrum er afgørende for billedets resultat.
 
Der arbejdes med tusch på stenen som basis for den røde farve.
 
Fujiko har arbejdet med medlemstrykket på værkstedet i marts måned, og vi har i nyhedsbrevet vist et par “stemningsbilleder” fra fremstillingsprocessen”
       
Afholdte medlemsarrangementer
På medlemsarrangementet på værkstedet den 19. november 2009 fortalte Søren Ellitsgaard levende om aktiviteterne på værkstedet og demonstrerede arbejdsgangene i den litografiske proces. Aftenen var særdeles vellykket. Der var 18-20 deltagere. Efterspørgslen fra foreningens medlemmer var dog ikke så stor som bestyrelsen havde forventet.
 
Kommende medlemsarrangementer
Generalforsamlingen for 2010 vil blive afholdt torsdag den 27. maj kl. 17 på værkstedet. Der vil blive udsendt separat indkaldelse til generalforsamlingen.
 
Kontingent 2010.
Kontingentet for 2010 var forfaldet til betaling senest den 1.marts. Skulle der være enkelte som endnu ikke har fået betalt, iler vi med at gentage at de 550 kr. skal, med angivelse af medlemmets navn, snarest muligt overføres til foreningens konto i Nordea Bank reg.2310 konto 7561173987.
 
Vores ”nabo” – ”Koranskolen”
”Koranskolen” – Minhaj ul Quray International Denmark (MQI) – har indgået en betinget handel om køb af nye lokaler på Bispevej 25, København NV. Der mangler endnu nogle tilladelser fra Københavns kommune. Når disse tilladelser foreligger – forventeligt inden for et par måneder – udbydes MQI´s ejendomme på Valhøjvej til salg.
 
Vi håber, at Ejerforeningen Valhøj, som vi er en del af, får mulighed for at købe ”barakarealet”, således at træbarakkerne kan blive nedrevet og området omdannet til grønne områder.
 
Skulle nogen fra medlemskredsen være interesseret i køb af MQI´s murstensbygninger, bedes formanden Knud Th. Pedersen (der er medlem af Ejerforeningen Valhøjs bestyrelse) kontaktet (tlf. 4448 4417 eller 2085 4417, mailadresse: knudth@dbmail.dk )
 
 
Medlemsoversigt.
Der er siden sidste nyhedsbrev opstået 3 ledige medlemskaber, som er blevet tilbudt Sjytte Schledermann, Knud Hjulmand og Lone Hoffmann samt Frank Simonsen.
 
Vi byder de nye medlemmer velkommen i foreningen
 
Køb og salg af litografier
Foreningen har doneret et antal plakater til Plakatmuseet i Hobro
 
Information om salg af litografier – og ofte med pæne rabatter for medlemmerne – findes på vores hjemmeside, og vi opfordrer medlemmerne til at distribuere det gode budskab til kunstinteresserede venner og bekendte.
 
Foreningens hjemmeside
På Foreningens hjemmeside www.stentrykketsvenner.dk sker der til stadighed små justeringer.
Alle kunstnere, der siden 1994 har udført stentryk for foreningen, kan nu med få undtagelser ses på hjemmesiden sammen med et billede af trykket.
 
Nyhedsbreve og generalforsamlingsreferater lægges altid ind på hjemmesiden.
 
Vi skal endnu engang henstille til medlemmerne om at tilmelde sig med e-mailadresse. Hver gang der er nyheder på hjemmesiden, vil der blive udsendt en e-mail med en lille hilsen, så medlemmerne selv kan vælge, hvornår de vil læse det. I den sidste ende vil vi gerne spare porto til mangfoldiggørelse og udsendelse af Nyhedsbrev og referater.
 
 
Med venlig hilsen
 
STENTRYKKETS VENNER
 
Bjarne Leth Nielsen
sekretær

You may also like...