Den litografiske proces

Litografi ( af græsk "lithos" = sten og "graphin" = skrive eller tegne )