Claus Carstensen

Home / Claus Carstensen
Claus Carstensen

Claus Carstensen, f. 1957, dansk maler og installationskunstner, uddannet 1977-83 på Kunstakademiet i København, hvor han var professor 1993-2002. Carstensen tilhører den generation, der blev kaldt de unge vilde i 1980’erne. Carstensen har en kritisk og samfundsorienteret tilgang til kunsten. Kombineret med interessen for nyere filosofi har det givet sig udslag i en udforskning af kunstbegrebets grænser. Carstensen arbejder særligt med maleriet, men har også udgivet essays og digte. I samarbejde med Peter Bonde har han eksperimenteret med andre kunstneriske udtryksformer, bl.a. film og musik. I 2004 modtog han Eckersbergs Medalje.
Læs mere om Claus Carstensen på www.clauscarstesen.dk