Peter Martensen

Home / Peter Martensen

Peter Martensen igang med at tegne på stenen. Peter Martensen udførte årstrykket i 1997.

Årstryk 1997
Oplag 200.
Størrelse 75 x 53 cm.