Billeder fra generalforsamlingen, 2015

Udgivet 10/05-2015

Dirigenten åbner generalforsamlingen
Regnskabet fremlægges til godkendelse
Så er der forplejning
Der netværkes i gården
Registrering og udlevering af lodseddel
Årets kunstner Morten Schelde
Generalforsamlingen er vel gennemført