Nyhedsbrev nr. 28 – august 2005

Udgivet 19/08-2005

Kære medlem.
 
Siden udsendelse af nyhedsbrev nr. 27 har der været afholdt ordinær generalforsamling den 26. maj 2005.
 
I referatet, der vedlægges, er indeholdt bestyrelsens beretning.
 
Referatet kan endvidere ses på foreningens hjemmeside www.stentrykketsvenner.dk, hvor der ligeledes – under rubrikken Nyheder – er mulighed for at se nogle fotos fra generalforsamlingen.
 
Formanden, Poul Erik Højlund, afgik ved døden den 16. juli 2005 efter en længere sygdomsperiode. Bestyrelsen, værkstedet og foreningen vil komme til at savne Poul Erik, der igennem årene har ydet en stor og påskønnelsesværdig indsats, og som samtidig var en inspirator og et dejligt menneske at arbejde sammen med.
 
Foreningens stifter, Jørgen la Cour, har fra Australien sendt de vedlagte mindeord, som bestyrelsen kan tilslutte sig.
 
Poul Eriks enke, Kirsten, har anmodet os om at bringe en varm tak dels for den opmærksomhed, der blev vist Poul Erik under sygdomsforløbet, dels for de blomster og hilsener, der blev sendt i forbindelse med bisættelsen.
 
Bestyrelsens konstituering.
 
Efter Poul Eriks død er suppleanten Per Paakjær blevet medlem af bestyrelsen, jfr. vedtægternes
§ 7.
 
Herefter har bestyrelsen på et møde den 18. august 2005 konstitueret sig således:
 
Formand:       Knud Th. Pedersen
Kasserer:       Bjarne Hansen
Sekretær:       Per Paakjær
 
Nyt fra værkstedet v/ Søren Ellitsgaard.
 
”Valby den 25·08·05.
Siden sidste nyhedsbrev har værkstedet, som I ved, fået lavet nyt bad og toilet. Det har taget lang tid, hvor vi ikke har kunnet anvende værkstedet. Selvfølgelig er det ikke godt at ligge stille i et par måneder, men heldigvis har jeg haft rigtig travlt i bogproduktionen.
 
Vi havde et rigtig produktivt forår med mange gode kunstnere på værkstedet. Det er der kommet følgende ud af:
  •  Per Kirkeby fik afsluttet en serie på 6 store tryk – de er udgivet i samarbejde med Sabine Kunst fra Tyskland.
  •  Bjørn Nørgård lavede en plakat til Dansk Plakat Museum, og samtidig lavede han et litografi til værkstedet.
  •  Niels Reumert udførte to små tryk til en kunstforening.
  •  Claus Bojesen, som altid er i gang med en serie litografier, var på værkstedet i 3 uger.
  •  Lars Nørgaard lavede 2 tryk i 9 farver til et forlag.
  •  Frans Kannik var forbi og lavede en meget smuk serie på 3 tryk til vores forening. Det var første gang at årstrykket ikke kun var ét tryk. De medlemmer, der var til stede på generalforsamlingen, fik mulighed for selv at vælge mellem de 3 motiver. Det gav en del bytten rundt, men fordelen ved flere forskellige motiver er, at oplaget ikke bliver på de sædvanlige 200 eksemplarer.
  • Både Tal R og Ian McKeever har været i gang med nogle serier, som vi er ved at udgive.
Nu starter vi op igen i næste uge, og der er faktisk fuld belægning frem til nytår – både i værksteds- og i bogtilrettelægningen. Derfor starter der også en ny ansat den 1. september.”
 
Ejendommen.
 
Siden generalforsamlingen den 26. maj er ”tegnestuen” – som også anført af Søren – blevet renoveret med nyt toilet og badeværelse samt istandsættelse af lokalet i øvrigt.
 
Finansieringen er foretaget ved forhøjelse af den kassekredit, som foreningen har i Danske Bank. Det var – på grund af meget store éngangsudgifter ved etablering af lån – billigere end optagelse af et realkreditlån. Også selv om renten på kassekreditten er variabel og lidt højere. Og så kan det ejerpantebrev, der ligger til sikkerhed for kassekreditten, genbruges. Kassekredittens maximum er på kr. 250.000,-, og Danske Bank har stillet sig tilfreds med et ejerpantebrev på kr. 225.000.
 
Den endelige regning for renoveringen er endnu ikke modtaget.
 
Det er besluttet at vente med renovering af facaden og maling af vinduer, indtil der er midler til finansiering inden for kassekreditten.
 
Medlemsoversigt.
 
Siden sidste nyhedsbrev er der sket følgende ændringer:
 
Medlemskabet for Ole Søndergaard, Sct. Annagade 71 B, 3000 Helsingør er overtaget af Dorte og Bo Olsen, Annavej 1, 3060 Espergærde.
Medlemskabet for Erik Ross Pedersen, Charlottenlundvej 22, 2900 Hellerup er overtaget af Peter de Mayo Billev, “Fuglebækgaard”, Elmegårdsvej 1 A, Tørslev, 3630 Jægerspris.
 
De nye medlemmer ønskes velkommen.
 
Foreningens hjemmeside – www.stentrykketsvenner.dk
 
Hjemmesiden er stadig under opbygning, og der arbejdes fortsat på et ændret lay–out. Vi håber, at hjemmesiden vil være fuldt opdateret i løbet af kort tid.
 
Dette nyhedsbrev, referater m.v. er tilgængelige på hjemmesiden. De medlemmer, som har tilmeldt sig med mailadresse, vil få tilsendt en mail med oplysning om, at Nyhedsbrevet, referatet fra generalforsamlingen samt mindeord i anledning af Poul Eriks død vil kunne læses på hjemmesiden.
 
Meddelelse om e-mail adresse:
 
Vi er fortsat interesseret i at få oplyst mail-adresse for de medlemmer, som endnu ikke har reageret, og samtidig få en tilkendegivelse af, om der er interesse for at få tilsendt Nyhedsbreve, meddelelser fra Værkstedet, nyheder, orienteringer etc. via e-mail. Derved kan foreningen og værkstedet bl.a. spare portoudgifter.
Send venligst en mail til Kirsten Østergaard Hansen med Kontakt via email.
 
Med venlig hilsen
 
STENTRYKKETS VENNER 
 
Knud Th. Pedersen