Nyhedsbrev nr. 29 – februar 2006

Udgivet 19/01-2006

Barry Wilmont udfører næste medlemstryk i foråret 2006

Kære medlem.Vi er nu i fuld gang med et nyt regnskabsår, og vi benytter denne udsendelse til at ønske alle medlemmer med familie et godt nytår.

Nyt fra værkstedet / Søren Ellitsgaard.

Efteråret 05 var fantastisk, fuld belægning på trykkeriet og fint salg fra galleriet. 5 bogtitler og 2 kataloger blev det til i den grafiske afdeling. Tau har været fast mand på trykkeriet siden sommerferien, og jeg er ved at starte en agent op, som skal arbejde på det engelske marked. Også 2006 ser lovende ud, kalenderne er fyldt til sommer, både med betalte opgaver og egne udgivelser.

Siden sidste nyhedsbrev har følgende kunstnere arbejdet på værkstedet,

 • Kristian Devantier,
 • Julie Nord,
 • Troels Wörsel,
 • Ian Mckeever,
 • Butti Petersen (fra Grønland),
 • Adam Saks,
 • Jan Sivertsen,
 • Claus Bojesen,
 • Maria Marstrand,
 • Anne Sofie Meldgaard,
 • Per Kirkeby,
 • Tal R,
 • Jesper Christiansen og
 • Anders Brinch.

Af ovennævnte kunstnere har Tal R, Per Kirkeby og Ian Mckeever alle lavet serier udgivet her fra værkstedet, oplagene er små og eksklusive. Det er helt bevidst kun at udgive i mindre oplag, for på den måde at gøre stentrykket mere eksklusivt, det gør selvfølgeligt at prisen for et stentryk stiger, men det tiltrækker også en anden kundegruppe og salget af de tre ovennævnte går rigtig fint.

Til sidst er her et godt tilbud til Stentrykkets Venner. Mange af Jer har jo efterhånden fået en del tryk, og en del opbevares måske i de rør som I modtager trykkene i. Det er en dårlig ide at opbevare trykkene i rørene i længere tid, hvilket gør, at trykkene er umulige at rette ud igen. På værkstedet kan bestilles en mappe til opbevaring af tryk i format 56 x 76 cm, pris 600,00 kr.; mappen kan rumme ca. 20 tryk. Jeg modtager Jeres bestilling de næste 3 måneder, og I kan så hente jeres mapper til generalforsamlingen.

Ejendommen.

Der er i det nye år kun planer om mindre reparationsarbejder, herunder beskæring af træer samt maling af hegn og træoverdækning.

Værkstedet har i tegnestuen haft en del problemer med indtrængende vand. Vedligeholdelse og reparation af den bygningsdel tegnestuen ligger i hører under IWS´s (Imigrant Welfare Service) og kontakten med dem har været tung, og en reparation af taget har ikke været tilstrækkelig. Der er nu en aftale om en besigtigelse med en repræsentant for IWS, en ekspert og Søren Ellitsgaard, og vi regner herefter med at problemet bliver løst.

Årstrykket.

Årstrykket forventes færdigt til udlevering på generalforsamlingen. Årets kunstner er Kristian Devantier. Læs om Kristian Devantier på kobenhagen.dk på http://www.kopenhagen.dk/fileadmin/oldsite/interviews/devantier_0404.htm

Medlemstryk / Bjarne Hansen

Bestyrelsen har besluttet, at der i år skal laves et medlemstryk og har bedt Barry Wilmont om at udføre trykket. Medlemstrykket forventes færdigt, så det kan udleveres i forbindelse med generalforsamlingen.

Medlemsoversigt.

Siden sidste nyhedsbrev er der sket følgende ændringer:

Medlemskabet for BG Fonden, Att. Direktør Kay Dam Steffensen, Fiolstræde 44, 1171 København K er overtaget af Bitten & Bjarne Rasmussen, Amsterdamhusene 26, 3600 Frederikssund.

De nye medlemmer ønskes velkommen.

Foreningens hjemmeside. / Bjarne Hansen

Foreningens hjemmeside ( www.stentrykketsvenner.dk )

Nu er vores nye hjemmeside klar. Den er baseret på en anden teknologi, som gør, at den kan læses af alle browsere, samt at vi selv på en mere sikker måde kan redigere indholdet.

Hjemmesiden understøtter foreningens formål, som er udbredelse af kendskabet til stentrykket som kunstform. Samtidig skal hjemmesiden være stedet, hvor medlemmerne kan finde oplysninger om foreningen samt om foreningen og værkstedets aktiviteter.

Nyhedsbrevene bliver fremover lagt ud på hjemmesiden. De medlemmer, der har oplyst deres email adresse vil fremover få en email i stedet for Nyhedsbrevet, når det kan læses på hjemmesiden. Det sparer foreningen for porto og trykning. I øjeblikket har vi ca. 40 emailadresser.

Medlemmer der gerne vil aflevere deres emailadresse kan bruge formularen under hjemmesidens “Kontakt via email”. En email afsendt derfra går til foreningens sekretær Kirsten Østergaard Hansen.

Hjemmesidens indhold er stadig under opbygning. Det gælder især indlægning af billeder af de tryk foreningen har udgivet og tekster om de kunstnere, der har udført dem.

Hjemmesiden viser også de litografier, der er til salg til fordel for kunstnerlegatet.

Medlemmer eller andre, der ønsker at købe litografier, skal kontakte sekretæren Kirsten Østergaard Hansen via Kontaktsiden eller telefonisk. Kirsten vil så tage sig af ekspeditionen. For medlemmer eller andre, der ønsker at se litografierne, inden de køber, kan vi aftale et besøg på værkstedet.

Hjemmesiden kommer i sin natur til at indeholde en del statisk arkivmateriale, som medlemmerne og andre kan slå op i, når de vil vide noget om foreningen.

Vi vil også bestræbe os på at bringe aktuelle oplysninger fra kunstverdenen og fra værkstedet med fokus på de kunstnere, der har udført arbejder for foreningen. Redaktionen modtager gerne bidrag fra medlemmerne i form af tekster og billeder til eventuel udlægning på hjemmesiden.

Meddelelse om e-mail adresse sendes via hjemmesiden: Kontakt via email

Generalforsamling torsdag den 18.05.2006

Den årlige generalforsamling afholdes:

Torsdag den 18.05.2006 kl. 17 i Værkstedets gårdhave i Valby.

Det er en god ide allerede nu at notere tidspunktet i kalenderen.

Indkaldelse med dagsorden vil i god tid inden generalforsamlingen blive fremsendt separat til medlemmerne.

Girokort for opkrævning af kontingent for 2006 kr. 450,00 vedlægges.

Med venlig hilsen

STENTRYKKETS VENNER

Per Paakjær
Sekretær