Nyhedsbrev nr. 30 – september 2006

Udgivet 19/09-2006

Kære medlem.

Siden udsendelse af nyhedsbrev nr. 29 har der været afholdt ordinær generalforsamling den 18. maj 2006.

I referatet, der vedlægges, er indeholdt bestyrelsens beretning.

Referatet kan endvidere ses på foreningens hjemmeside www.stentrykketsvenner.dk, hvor der ligeledes – under rubrikken Nyheder – er mulighed for at se nogle fotos fra generalforsamlingen.

Bestyrelsens konstituering

Ved bestyrelsesmøde den 24. august 2006 har bestyrelsen konstitueret sig således:

Formand:       Knud Th. Pedersen

Kasserer:       Bjarne Hansen

Sekretær:       Per Paakjær

Suppleant:     Helle Mathiasen.

Nyt fra værkstedet v/ Søren Ellitsgaard.

Siden sidste nyhedsbrev har følgende kunstnere arbejdet på værkstedet,

Kristian Devantier,

Claus Bojesen

Knud Odde

Barry Wilmont

Bjørn Nørgaard

Peter Blake

Cathrine Raben Davidsen

Per Kirkeby

I år er vi med på Art Copenhagen for første gang, det er i Forum den 22. – 24. september. Det meste af sommeren er derfor gået med at lave nye litografier til vores udstilling, og det bliver en fantastisk flot stand. Vi kan præsentere ny arbejder af Knud Odde, Tal R, Peter Blake og Kristian Devantier samt tryk fra sidste år af Per Kirkeby og Ian McKeever.

Jeg håber at se medlemmerne på messen.

Samtidigt har vi arbejdet på en ny grafisk identitet samt ny hjemmeside, der er blevet udarbejdet i samarbejde med designbureauet e-types, og skulle være klart til messen.

Ejendommen.

Siden generalforsamlingen er der ikke væsentligt nyt vedrørende ejendommen. Der opstår fortsat nye opgaver med hensyn til mindre reparationsarbejder.

Medlemsoversigt.

Siden sidste nyhedsbrev er der sket følgende ændringer:

Medlemskabet for Selskabsbeskatning København, Kunstforeningen, att. J. Stasiak, Artillerivej 86, 2300 København S er overtaget af Aase Pflug Larsen, Østre Allé 15 A, 3250 Gilleleje, og medlemskabet for Børge Pedersen Højnæsvej 52, 2610 Rødovre er overtaget af Bjarne Pedersen, Aug. Sædders Maskinfabrik ApS. Kirstinehøj 61, 2770 Kastrup.

De nye medlemmer ønskes velkommen.

Foreningens hjemmeside

Foreningens hjemmeside www.stentrykketsvenner.dk har nu sin endelige form. Der kan stadig mangle noget om enkelte af de kunstnere, der gennem de sidste 11 år har leveret stentryk til foreningen og foreningens medlemmer.

Som formand Mao sagde: ”Det svære var ikke at gennemføre revolutionen, men at holde den i gang bagefter”.

Det samme gælder hjemmesiden. Vi vil forsøge at gøre hjemmesiden en lille smule dynamisk ved at fortælle nyheder fra kunstverdenen og værkstedet, især nyheder, der handler om de kunstnere, der har arbejdet sammen med foreningen. Vi vil også lægge Nyhedsbrevet og referater af generalforsamlingen ud på hjemmesiden.

For at medlemmerne kan vide, hvornår der er nyheder på hjemmesiden, har vi brug for medlemmernes e-mail adresser. Så vil vi sende en e-mail med en lille hilsen om det nye, der er lagt ud på hjemmesiden. Så kan medlemmerne selv vælge, hvornår de vil læse det, og de ved jo hvor det er. I den sidste ende vil vi gerne spare mangfoldiggørelse og udsendelse af Nyhedsbrev og referater.

Konkurrence på E-mail adresser

For at fremme antallet af medlemmer der har givet deres e-mail adresse til foreningen, udskriver vi hermed en konkurrence.

A. Blandt alle registrerede e-mail adresser den 1. december 2006 udtrækker vi et medlem, der belønnes med en gave på 3 flasker vin.

B. Blandt alle registrerede e-mail adresser den 1. april 2007 udtrækker vi et medlem, der belønnes med et litografi fra værkstedets beholdninger.

Begge præmier vil blive udleveret på den næste ordinære generalforsamling i maj 2007.

Medlemmernes e-mail adresser vil alene blive anvendt af foreningen til udsendelse af meddelelser til medlemmerne.

Aflevering af e-mail adresse

Du kan aflevere din e-mail adresse til foreningen ved at sende en e-mail via hjemmesiden under menupunktet Kontakt via e-mail.

Med venlig hilsen

STENTRYKKETS VENNER

Per Paakjær