Nyhedsbrev nr. 48 – januar 2015

Udgivet 19/01-2015

Foreningen har herved fornøjelsen af at udsende Nyhedsbrev nr. 48. 

Foreningsnyt

Generalforsamlingen 2015

Generalforsamlingen for 2015 vil blive afholdt torsdag den 28 maj kl. 17.00, traditionen tro i Værkstedets gårdhave. Separat indkaldelse vil blive udsendt senere, men vi beder allerede nu medlemmerne om at reservere tidspunktet.

Atelierbesøg hos Morten Schelde

Et besøg vil blive arrangeret i årets kunstner, Morten Scheldes atelier. Torsdag den 11.juni kl. 19.00. Nærmere information om besøget vil blive udsendt sammen med indkaldelsen til generalforsamlingen.

Ord til minde om Jørgen la Cour og hans betydning for Foreningen Stentrykkets Venner

Foreningens stifter og første formand Jørgen la Cour er afgået ved døden efter nogle års svær sygdom. Jørgen døde i sit hjem i Australien i december 2014. Han blev 82 år.

Da jeg hørte om Jørgens død, som ikke kom uventet,  kom jeg straks til at tænke på den meget dedikerede indsats Jørgen ydede ved foreningens start , siden hen som formand i 5 år og derefter helt til sin død med en opmærksom og kritisk interesse for  foreningens aktiviteter.

Historien om foreningens start og mit første møde med Jørgen på værkstedet i Valby kan man læse om i Nyhedsbrev 47 “Sådan begyndte det” af Jørgen og Peter Johansen, som foreningen udsendte i efteråret 2014.

Det var Jørgens store empati for værkstedet og litografiet, der lå ham på sinde og var hans drivkraft til at starte foreningen for 20 år siden, og Jørgen lagde stor energi i hvervningen af medlemmer. Asfaltindustrien og Frederikssund er stadig stærkt repræsenteret, selv om del medlemskaber er gået i arv.

Under sit mangeårige virke som direktør i Asfalt Industrien tog Jørgen med sin interesse for kunstnere og litografier initiativet til udgivelsen af litografiske plakater til annoncering af kongresser i ind og udland for alle med interesse i veje og asfalt. Da Jørgen stoppede i asfaltindustrien, blev lageret af plakater – som alle er originale stentryk – overdraget som gave til Foreningen Stentrykkets Venners Kunstnerlegat. De kan stadig ses på hjemmesiden, og de er stadig til salg til fordel for legatet.

Moderne kunst optog Jørgen, og man kunne i Asfaltindustriens Hus se værker af Ejler Bille, Per Kirkeby, Jan Sivertsen og andre gode billedkunstnere. Der skulle være noget positivt at opleve, uanset hvordan et møde forløb.

Det var ikke Jørgens plan, at han skulle stoppe som formand i 1999. Jørgen havde glædet sig til en aktiv pensionist tilværelse med sin hustru Karen, men hun døde desværre af en hurtigt udviklet cancer.

Som den handlingens mand Jørgen var, besluttede han hurtigt at flytte til Australien, hvor hans to døtre Bettina og Marianne – begge medlemmer i foreningen – havde etableret sig med familie og børn.

Jørgen fik et godt liv i Australien, hvor han blev gift med Gwenn. Han investerede i nogle efter sigende meget flot beliggende sommerboliger ud for Great Barrier Reef.

Selv på afstand fulgte Jørgen med i foreningens aktiviteter og især i bestyrelsens beslutninger. I flere år fik Jørgen tilsendt referater af vore bestyrelsesmøder.

Der er stadig forhold fra Jørgens tid, der står ved magt. Ved kontingentopkrævningen ville det være en hjælp for kassereren, hvis alle medlemmer var forsynet med et entydigt medlemsnummer. Men sådan skulle det ikke være. Efter Jørgens opfattelse er medlemsskabet en personlig sag og ikke et nummer. Det holder vi i hævd, og et medlemskab karakteriseres i dag stadig ved både hustru, mand eller samlever.

Bortset fra den stiftende generalforsamling i 1994 er foreningens generalforsamlinger gennem 20 år afviklet udendørs i værkstedets gård i Valby og gennem næsten alle årene i godt vejr.

Generalforsamlingen den 31. maj 2012 var særlig festlig, fordi den faldt sammen med Jørgens 80 års fødselsdag. Der var opstilling i gården med dannebrogsflag til alle, så Arne Schledermann kunne tage et flot billede af deltagerne i generalforsamlingen (se billedet under Nyheder på hjemmesiden), 65 personer repræsenterende 41 medlemskaber. Samme aften blev billedet sent til Jørgen med et stort TILLYKKE.

Vi er mange, der husker Jørgen, og vi taknemmelige for hans indsats for Foreningen Stentrykkets Venner og for udbredelsen af kendskabet til litografiet som kunstart.

Æret være hans minde.

Bjarne Hansen, kasserer

Årstrykket 2015

Årstrykket for 2015 er udført af kunstneren Morten Schelde. Vi bringer et portræt af Morten Schelde nedenfor. Trykket vil blive “afsløret” på generalforsamlingen, og herefter udleveret til medlemmerne.

Portræt af Morten Schelde

Morten Schelde har sit atelier i en gammel fabriksbygning på Godthåbsvej. Ind i gården til venstre og op af en rusten jerntrappe. Han er i fuld gang med at tegne, da jeg ankommer midt på formiddagen. Vi skubber tegneredskaberne lidt til side, og der kommer néskaffe på bordet.

Er du naturalist eller surrealist spøger jeg, og kender nok selv svaret. Morten kan tegne super naturalistisk, og gør det i store områder af sine tegninger. Men nok så vigtigt fjerner han sig fra den konkrete stil, gennem perspektivforvrængning, kombination af umage objekter, placeret i en naturomgivelse med sin egen stemning. Ofte en lidt uheldsvanger nattestemning. Dette nattelys kommer også stærkt tilstede i trykket til Stentrykkets venner, hvor uglen sidder i en grøn eller lilla skov med dybt mørke mellem stammerne. Der er tale om en monokrom natur. Jeg kommer til at tænke på de gamle sort-hvid filmnegativer, hvor motivet stod omvendt og derved distancerede sig til den virkelig verden. Mortens billeder giver også associationer til David Lynch eller Edward Hopper, hvor landskaberne og byerne er befolket af sære væsener eller måske er totalt tomme.

Morten Schelde arbejder i tusch, blyant og kul på papir. Her føler han sig hjemme, efter i en årrække – efter akademitiden –  at have arbejdet med lærreder, pensler og farver. Han er en mester på papiret, og motiverne udvikler sig i takt med den fremadskridende færdiggørelse. Morten ser tit sine værker i et frøperspektiv, hvor forgrunden med græs, rødder og dyrevæsener bemægtiger sig beskueren med sine myldrende detaljer og skiftende lys og mørke.

Morten Schelde er udstillingsaktuel med udstillingen Red Horse Meditations på Viborg Kunsthal. Gå ind og kig på www.viborgkunsthal.viborg.dk. Det er super! Eller tag til Viborg. Endnu bedre.

Til “hverdag” er Morten i stand hos Galleri Susanne Ottesen. Trods sin relativt unge alder (født i København i 1972), har Morten Schelde en lang lang lang udstillingkalender bag sig (og foran sig). Han er repræsenteret på Amalienborg, Louisiana, Arken, Statens Museum for Kunst og i flere tyske kunstsamlinger.

Morten har lovet at møde op ved Stentrykkets Venners generalforsamling den 28. maj i Valby, hvor han vil knytte et par ord til sine ugler.

Han vil også åbne sit atelier for foreningens medlemmer torsdag den 11. juni, så hvis I ønsker at kigge ind i tegnerens hule er det en god i det at reservere denne aften.

En smagsprøve på Morten Schelde får man bedst ved at kigge ind på hans hjemmeside, www.mortenschelde.com 

Besøget hos Lauritz.com

Besøget hos Lauritz.com fandt sted den 3. november 2014, og 32 af vore medlemmer var mødt frem i auktionshusets lokaler i Herlev. Vores formand, Helle Kamvig, førte os med kyndig hånd gennem alle virksomhedens aktiviteter, begyndende ved indleveringsskranken og sluttende med vin og snacks i lokalet med luksusvarer. Mange spørgsmål blev besvaret vedrørende vurdering, vareudvalg, politisamarbejde, netauktionens ide, de praktiske forhold med at få de mange genstande modtaget, vurderet, fotograferet og lagt op på nettet. Flere medlemmer havde medbragt “varer” til testvurdering. Nyhedsbrevets redaktør må bemærke, at de store mængder auktionsgenstande medfører indtryk af et kaotisk miljø i fotoafdeling og showroom, hvor stole lamper, borde, tæpper slås om den sparsomme plads. Det er utroligt at det virker, og at man – når man afhenter sit evt køb – altid kommer hjem med den rigtige vare, og at den ser ud som forventet efter præsentationen på nettet. Tak til Helle og Lauritz for en god aften.

Nyt fra værkstedet v/ Søren Ellitsgaard

Værkstedets julesalg er efterhånden blevet en tradition, som rigtig mange er glade for. Vi havde åbent i 2 weekender i starten af december og havde et par hundrede gæster. Ved julesalget og mange andre lejligheder ønsker de fleste at købe værker, der er indramme. Det betyder at vi efterhånden bruger rigtig megen tid og penge på at indramme, og det ville være fantastisk for værkstedet, hvis vi også kunne tilbyde indramninger til vores kunder. Vi kigger efter egnede lokaler i nærheden til denne nye aktivitet.

I efteråret og den første del af vinteren har vi lavet store opgaver med Ivan Andersen, Allan Otte og Mie Mørkeberg (Stentrykkets Venners legatmodtager). Også den dansk/mexicanske kunstner Rama King Nash har arbejdet på trykkeriet.  

Anne Sofie Madsen, som ellers er kendt for sit eget tøjdesign mærke, har lavet 2 fantastiske tryk til værkstedet. Vi har solgt godt af dem og fået dem vist i Børsen, Elle Decoration og Berlingske. 

Ny udgivelser er udført sammen med Morten Schelde, Alexander Tovborg og Kristian Dahlgaard. Sidstnævnte har lavet et fint selvportræt, som illustrerer hans hovedpine. Dette tema viste han også på en udstilling i museumsbygningen i efteråret.

Værkstedet har fået en ny ansat, Kasper Fleng, som har hjulpet til de sidste par måneder. Jeg er rigtig glad for hans indsats og håber han har lyst til at blive i fremtiden.

Vi er med på Copenhagen Photo festival til juni hvor vi viser Jens Birkemose fotografier bearbejdet. Ferniseringen finder sted den 4 juni mange steder i byen, men Birkemoses fotos vises på vores værksted i Valby.

Vi har stort set kalenderen fyldt op frem til sommerferien, både med bestillingsopgaver og egne udgivelser.

Ejendommen

Den nye fjernvarmeinstallation fungerer fint, og der er ikke for øjeblikket planlagt større reparationsarbejder på ejendommen.

Medlemssituationen

Vi er fortsat 100 medlemmer i Stentrykkets Venner. Vi opretter dog gerne en venteliste. Vi forventer at have et ledigt medlemskab med udgangen af december 2015. Vilkårene for et medlemskab er som før 3000 kr i indskud og pt et årskontingent på 550 kr. Alle detaljer om vores forening fremgår selvfølgelig af vedtægterne, som findes på hjemmesiden. 

Hjemmesiden

Foreningens hjemmeside, www.stentrykketsvenner.dk, er fuldt opdateret og vi foreslår, at du tager en tur rundt på de mange opslag, der viser vore aktiviteter og udgivelser gennem 20 år.

Med venlig hilsen

STENTRYKKETS VENNER

Bjarne Leth Nielsen, sekretær