Nyhedsbrev nr. 54 – juni 2018

Udgivet 01/06-2018

Kære medlem
Foreningen har herved fornøjelsen af at udsende Nyhedsbrev nr. 54.

Foreningsnyt
Generalforsamling 2018
Den 24. generalforsamling blev afholdt torsdag den 17. maj 2017. Bestyrelsen har efterfølgende konstitueret sig med Helle Kamvig som formand, Bjarne Hansen som kasserer og Bjarne Leth Nielsen som sekretær.
Referat af den 24. ORDINÆRE GENERALFORSAMLING torsdag den 17. maj 2018
Generalforsamlingen blev som sædvanligt afviklet i god stemning i de hyggelige omgivelser i værkstedets gårdhave. Vejret var det bedst tænkelige. I alt 32 medlemskaber var repræsenteret og i alt ca. 45 deltog i generalforsamlingen.

Valg af dirigent
Formanden, Helle Kamvig, bød velkommen og foreslog Knud Th Pedersen, foreningens tidligere formand, valgt som dirigent. Dette blev vedtaget. Dirigenten konstaterede generalforsamlingens lovlighed og gik derefter over til afviklingen af dagsordenen.

Beretning for foreningens virksomhed i det forløbne år
Velkommen til d. 24. generalforsamling i Foreningen Stentrykkets Venner. Bestyrelsens arbejde:

Vi har afholdt 3 bestyrelsesmøder, hvoraf bestyrelsesmøde nr. 100 i januar blev afsluttet og fejret ved en middag med ledsagere. Det var en utrolig hyggelig og dejlig aften.
I det forgangne år er der blevet arbejdet med ejendommens vedligeholdelse, hjemmesiden, medlemssituationen, foreningens økonomi, medlemstrykket og nyhedsbrevet.

Medlemssituationen:
Der er i år, frem til generalforsamlingen, kommet tre nye medlemmer, Mads Erichsen,Trine Lynggaard og Frederik Rørmann Jørgensen. Desuden har Kirsten Østergaard overdraget sit medlemskab til sin nevø Peter Kolby. Vi vil gerne sige velkommen til Trine, Mads, Frederik og Peter.
Vi har tre ledige medlemskaber. Bjarne Leth fører ventelisten, og har I kendskab til nogen kunstinteresserede med interesse for litografi, er de meget velkomne til at kontakte vores sekretær, Bjarne Leth. Kendskab til it eller regnskabserfaring vil være en yderligere kvalifikation.

Ejendommen:
I år er der blevet opsat en stålbøjle i porten til at understøtte de litografiske sten. Desuden skal vi have repareret muren rundt om porten og vinduerne og tagrenden skal efterses. Tagrenden falder forkert. Samtidigt skal de evt. udskiftes med zinkrender, samt se om faldet kan rettes, forhåbentligt uden at skulle fjerne for meget af taget.
Det er et af foreningens formål at vedligeholde ejendommen her på Valhøjvej.

Legatet:
I anledning af foreningens 25. års jubilæum næste år har vi forespurgt, om Dronningen kunne tænke sig at lave et nyt tryk til fordel for legatet, da hendes tidligere tryk er udsolgt. Dette for at understøtte Legatets økonomi, således at vi i fremtiden forsat kan uddele legatet til yngre kunstnere med interesse for den litografiske teknik

Værkstedet:
Der er generelt travlhed på værkstedet, både med trykning og indramning. Her i foråret har f.x. Morten Buch arbejdet med monotypier til sin store udstilling på Kastrupgård samlingen. Desuden har Jesper Christiansen lavet et tryk til sin udstilling på Kunstforeningen GL STRAND.
Rammeværkstedet har haft meget travlt specielt efter julesalget, hvor mange er kommet med værker til indramning. Husk at værkstedet giver 20% til medlemmer.

Årets Kunstner:
Det er med glæde at vi kan præsentere den japanske kunstner, Kumi Machida (1970), som kunsteren bag årstrykket for 2018. Kumi Machida repræsenterer en yngre generation af samtidige japanske kunstnere, som har fået international anerkendelse. Kumi fik sit store gennembrud i 2007, hvor hun vandt førstepris i The Sovereign Asian Art Prize. Hun arbejder med en nyfortolkning af den japanske nihonga stil i enkle kompositioner og billedrum og med anvendelse af få farver. Hun er repræsenteret på MoMa i New York og på Museum of Contemporary Art i Tokyo. I 2008 deltog hun i udstillingen “Manga – japanske billeder” på Louisiana, og siden da har hun afholdt udstillinger i London, Paris, Hannover, Frankfurt, Wien og New York. Stentrykkets Venner kom, via hendes danske mand, i kontakt med Kumi Machida, da hun i 2017 udstillede i Kulturhus Kappelborg i Skagen i anledning af 150 året for kulturelt samarbejde mellem Japan og Danmark.
Kumis billeder er karakteriseret af stor enkelthed, udført med klarhed og præcision.

Afslutning:
Som afslutning siger bestyrelsen tak til alle, der har bidraget til foreningens virke og støttet bestyrelsen i dens arbejde. Tak til Søren som bestyrelsen har det allerbedste samarbejde med.
Dirigenten inviterede til spørgsmål til beretningen. Der var ingen kritiske kommentarer. Et enkelt medlem bemærkede at hun gerne så at bestyrelsen spiste en middag hvert år.! Vi siger tak for opfordringen.

Fremlæggelse af det reviderede regnskab for 2016 til godkendelse
Regnskabet var udsendt til medlemmerne inden generalforsamlingen. Det blev fremlagt af kasserer Bjarne Hansen. Foreningens økonomi er god.
Regnskabet blev godkendt af generalforsamlingen.

Forelæggelse af budget for 2019 til godkendelse, herunder fastlæggelse af medlemskontingent og indskud
Budgettet blev fremlagt af kassereren. Bestyrelsen foreslog uændret indskud kr. 3.000 og uændret kontingent kr. 550. Budget- og kontingentforslag blev vedtaget.

Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen forslag fra bestyrelsen.

Forslag fra medlemmerne
Der var ingen forslag fra medlemmerne.

Valg af bestyrelsesmedlem og suppleant
Bjarne Hansen var på valg og blev genvalgt for 3 år. Som suppleant foreslog bestyrelsen genvalg af Birgitte Rødsgaard. Vedtaget.

Valg af revisor og revisorsuppleant
Bestyrelsen foreslog genvalg af Ole Ørnstrup som revisor og Alice Nielsen som revisorsuppleant. Begge blev valgt.

Eventuelt
Herefter takkede formanden dirigenten for veludført gerning og lukkede generalforsamlingen. Bjarne Leth fortalte herefter om Kumis inspiration til årstrykket.
Der blev blandt de fremmødte trukket lod om et litografi af Mogens Andersen.

Som en ekstra lille festlighed havde vores medlem Toke Kristian Suhr, der er indehaver af Droner.dk, medbragt en drone. Med politiets tilladelse blev dronen sendt til vejrs, og for første gang er Stentrykkets Venners generalforsamling blevet fotograferet fra luften.

De fremmødte blev herefter trakteret med sandwich og forfriskninger, og man kunne efter den gode generalforsamling tage sit årstryk med hjem.

Dronefoto af forsamlingen
Dronefoto af ejendommen
Dronefoto af gården

Juni 2018,Bjarne Leth Nielsen, referent og Knud Th Pedersen, dirigent

Medlemssituationen
Foreningen har et maksimalt medlemstal på 100. Ledige pladser var opstået i foråret pga nogle udmeldelser og dødsfald. På generalforsamlingen havde flere medlemmer nye kandidater til medlemskab. Efterfølgende er alle pladser fyldt op, og foreningen har således pt ingen ledige medlemskaber.

Kumi Machida, kunstneren bag årstrykket
Årstrykket er blevet meget vel modtaget af foreningens medlemmer, og værdien er ikke blevet mindre af den beskrivelse af sin inspiration til værket, som Kumi på opfordring har skrevet til foreningen. Den gengives nedenstående:

Idéen til stentrykket kom efter Fukushima-katastrofen, og der er elementer, farver og former i trykket, der peger på Fukushima-regionen.

Figuren i trykket er en symbolsk figur – hverken menneskelig eller ikke-menneskelig, uden køn – den er blot et menneske – uden historie. Den kikker lige frem for at se virkeligheden og ind i fremtiden.
Overfor dette blik står det røde bånd dels for den tøven der var fra myndighedernes side med hensyn til at oplyse om hvad der var sket, men også for den ambivalens, der opstår hos den enkelte, stillet overfor denne tøven. Skulle myndighederne have meldt ud uden at kende alle facts, eller gjorde de ret i at tøve for ikke at skabe panik – og skal jeg som menneskereagere eller skal jeg lade være?

Soma-distriktet i Fukushima har været kendt for hesteopdræt i over tusind år, og der knytter sig mange historier og myter til hesten, f.eks. er det hesten der bringer sjælen til efterlivet. Hestens blå farve peger på to kontraster – det menneskeskabte fænomen, der opstår i en kernereaktor – den såkaldte Cherenkov– stråling – et meget smukt, men meget farligt blåt lys og herover for naturens blå vand.

De sarte svagt grønne øjne giver figuren et lidt uvirkeligt udtryk, men da Fukushima er en landbrugsregion symboliserer øjnene det grønne i naturen, det brune hår symboliserer de marker radioaktiviteten regnede ned på efter katastrofen.

Kumi Machida, København 2018

Kumi Machida's årstryk
Kumi Machida

En lille anekdote mere:

Japanske kunstnere stempler normalt deres arbejder, ud over at de naturligvis signerer dem. Kumi havde glemt sit stempel i Tokyo. Hvad gør man så. Omhyggeligt graverede hun et nyt stempel i et stykke viskelæder, og så var sagen klaret. Billedet nedenfor viser, ud over stemplet, den dedikation, som Kumi skrev på det tryk, som foreningen skal overrække Dronning Margrethe i hendes egenskab af foreningens æresmedlem. Hvad der står, må Dronningen selv finde ud af.

Kumi Machidas dedikation

Besøg på Kastrupgårdsamlingen
Foreningen planlægger et besøg på Morten Buchs udstilling af monotypier på Kastrupgårdsamlingen. Besøget med omvisning vil finde sted søndag den 21. oktober. Der vil senere tilflyde medlemmerne nærmere information.

Med venlig hilsen
STENTRYKKETS VENNER
Bjarne Leth Nielsen, sekretær