Nyhedsbrev nr. 55 – marts 2019

Udgivet 01/03-2019

Kære medlem

Foreningen har herved fornøjelsen af at udsende Nyhedsbrev nr. 55.

Foreningsnyt
I år 2019 har vores livskraftige forening eksisteret i 25 år. Dette jubilæum skal naturligvis fejres på passende måde, og bestyrelsen har bestræbt sig på at levere nogle ekstraordinære oplevelser af høj kvalitet til foreningens medlemmer. Hvad dette omfatter, vil delvist fremgå af nyhedsbrevet – nr. 55 i rækken.

Generalforsamling 2019
Den 25. generalforsamling vil blive afholdt torsdag den 6. juni kl 17.00 i Værkstedets gårdhave. Vi har i år valgt en lidt senere dato for at styre uden om Store Bededag og Kr. Himmelfarts dags ferierne, hvor mange normalt har andre små ferieplaner.

Hovedforløbet vil blive det samme, det tilsiger vedtægterne, men uden at røbe detaljerne kan vi afsløre at serveringen vil blive anderledes end ved tidligere generalforsamlinger.
Der vil i passende tid blive udsendt indkaldelse, men reserver allerede nu den 6. juni, hvor vi håber på et stort fremmøde.

Årstrykket 2019
Det er os en stor glæde at meddele, at årstrykket 2019 er udført af en af Danmarks store samtidskunstnere, John Kørner. Bestyrelsen og værkstedet har arbejdet hårdt på af få aftalen om trykket i stand. Det er lykkedes, og nu ligger trykkene klar til medlemmerne. John Kørner har lavet fire tryk, alle trykt i én farve, og vi ser frem til at præsentere og udlevere trykkene på generalforsamlingen. John Kørner har desuden designet en særlig ramme til disse tryk. Og på generalforsamlingen vil det være muligt at bestille sit tryk indrammet i denne specialramme.

Portræt af John Kørner
Kilder: delvis Forlaget Meloni og Tidsskriftet Kunsten

John Kørner (1967-) er uddannet fra Det Kongelige Danske Kunstakademi 1992 -1998.

Kørners udtryk, hvad enten det materialiserer sig som maleri, grafik, keramisk objekt, installation eller begivenhed, er farvestrålende, insisterende og fri for ironi og skjulte dagsordener. Blandt favoritfarverne er violet og gul, to farver, Kørner opfatter som særlig nordiske.

Kørners værker har man har kunnet se på Heart i Herning (“The Greenland Problem”, 2004), Gammel Strand (2004-05), AROS (2006). Kvinder til salg på Arbejdermuseet 2011. Desuden findes hans værker i The Saatchi Gallery i London.

Sammen med en gruppe danske kunstnere har Kørner 2009-10 medvirket ved udsmykningen af
Frederik den 8.s Palæ på Amalienborg.

Kørners udsmykning, der er skabt til den ene væg i taffelsalens forgemak, hedder Afghanistan og forestiller to soldater, der bliver ofre for en eksplosion. Værket lægger sig dermed i forlængelse af en gammel tradition for at skildre vigtige historiske begivenheder og herunder krige i kongehusets boliger.

Kronprinsparret forkastede Kørners første udsmykningsforslag, der forestillede en fiskerbåd i voldsomt uvejr med en udenlandsk kvinde i stævnen og en dansk fisker.

John Kørner

Selvom han benytter sig af forskellige kunstneriske udtryksformer som skulptur, keramik og installation, er han mest kendt for sine malerier. Kørner har ved flere lejligheder gjort opmærksom på maleriet som kunstnerisk udtryksform ved at lade det optræde i det offentlige rum, eksempelvis i træer langs gaden eller på en restaurant. Han har også arbejdet med forholdet mellem maleri og installation ved nærmest at iscenesætte malerierne. Derved sætter han både fokus på værkerne, præsentationen og vores opfattelse af dem. John Kørner arbejder problemorienteret med sine værker, idet han bevidst skaber et ’problem’, som kan bestå i at male i feltet mellem abstrakt og figurativt eller at anvende en farve, en figur eller noget tredje, der bryder helheden. Dette skal skabe plads til eftertænksomhed og kreativitet for ham selv og publikum. Kørners værker har derfor ligheder med konceptkunsten, hvor idéen og konceptet – eller i Kørners tilfælde problemet – er i fokus. Der gives dog ingen endelig løsning på problemet. Værkernes titler er ofte korte og udformet som en kommentar, en hilsen eller et statement. Kørner beskæftiger sig også med samfundsrelaterede og politiske spørgsmål og vil gerne i dialog med sit publikum. Således har John Kørner malet serier med titlerne “City Rats”, “War Problems” og “Women for Sale”.

John Kørners årstryk for Stentrykkets Venner

Netop nu i marts 2019 er John Kørner præsenteret på Victoria Miro galleriet i London med
udstillingen Life in a Box,

Arrangementer
Foreningen tildelte i 2016 kunstnerlegatet til Jacob Brostrup. Se portrættet i Nyhedsbrev nr 51, marts 2017. Siden da har Jacob Brostrup været fuldt beskæftiget med store opgaver. En af disse er udsmykning af Socialdemokratiets gruppeværelse på Christiansborg, med 7 store malerier med titlen “Folkets Tid”. En bog med samme titel er også udgivet. Det er et kunstværk, som i sit indhold har vagt en del debat hos historiker og i dagspressen. Foreningen arbejder på at arrangere et medlemsbesøg i gruppeværelset. Det er endnu ikke lykkedes, men vi opgiver ikke så let.

Besøget på Kastrupgårdsamlingen med Mortens Buchs monotypier

Der 21. oktober 2018 besøgte ca 25 foreningsmedlemmer udstillingen med Morten Buchs monotypier på Kastrupgårdsamlingen. Alle værker er udført over flere år på værkstedet i Valby i samarbejde med Søren Ellitsgaard.
Vi fik en professionel omvisning og tolkning af kunstværkerne, der også omfattede nogle store skumgummiskulpturer.

25 år med Foreningen Stentrykkets Venner
Af Bjarne Hansen

For 25 år siden, den 15. juni 1994, deltog jeg i den stiftende generalforsamling for Foreningen Stentrykkets Venner sammen 30 andre personer, der med interesse for kunst, havde meldt sig som medlemmer.

Den første bestyrelse bestod af Jørgen la Cour, Poul Erik Højlund og mig selv Bjarne Hansen. Allerede den 1. juli 1994 købte vi ejendommen for medlemmernes indskud og et lån i banken.

Den første januar 1996 nåede vi målet på 100 medlemmer, og sådan har det været lige siden. Af de 100 oprindelige medlemmer regner vi med, at cirka halvdelen stadig er med i foreningen.

I år 2000 stiftede vi Foreningen Stentrykkets Venners Kunstnerlegat. Starten var en donation fra Hendes Majestæt Dronningen på et antal styk af trykket ”Vinteren springer i blomst” udført på værkstedet.Trykkene er solgt til fordel for legatet. Hendes Majestæt Dronningen er æresmedlem i foreningen.

Tryk vises frem i gården
Maskinen betjenes

Det er foreningens og legatets formål at fremme kendskabet til det litografiske tryk (stentryk) som kunstform. Det opfyldes dels ved at eje og vedligeholde ejendommen og udleje den til det litografiske værksted Hostrup Pedersen & Johansen, og dels ved at udgive litografier udført af kunstnere og trykt på værkstedets litografiske presse.

Fra starten i 1994 var det Peter Johansen, der drev det litografiske værksted, og fra 2003 har det været Søren Ellitsgaard, der vejleder både kunstnere og bestyrelsen i den litografiske proces.

Det store aftryk af foreningen virke er udgivelsen af litografiske tryk udført af 41 forskellige kunstnere i mange forskellige stilarter gennem de 25 år. Ud over Danmark er der repræsentanter for Færøerne, Grønland og Japan. Det er unge kunstnere som siden har etableret sig, og der er etablerede kunstnere,som har bidraget til formålet. De medlemmer, der har været med hele vejen, har for deres kontingent gennem årene modtaget mindst 25 litografier til glæde for dem selv og deres familier.

Vi har holdt alle generalforsamlinger siden den stiftende generalforsamling udendørs i værkstedets gård, og sidste år havde vi bestyrelsesmøde nummer 100.

Skiftende bestyrelser, revisorer, foreningens medlemmer, værkstedet og kunstnere har gennem årene bidraget til at realisere foreningens formål. Og vi siger tak til alle og håber, at det kan fortsætte i mange år.