Velkommen

Ejler_Bille.jpg
Ejler Bille ( 1910-2004 )Foreningens logo udført af Ejler Bille i 1994 som gave til foreningen ved stiftelsen. Ejler Bille var medlem af foreningen.

Velkommen til Foreningens hjemmeside

På hjemmesiden kan du læse om foreningens formål og historie, om litografiets teknik og fremstilling, om de kunstnere, der har udført litografier for foreningen og om foreningens gode relationer til det litografiske værksted Hostrup-Pedersen & Johansen i Valby.

Der er billeder og oplysninger om kunstnerne og deres arbejder, og der er priser på de litografier foreningen har til salg til fordel for vores kunstnerlegat.

Foreningens formål er at udbrede kendskabet til det ægte litografiske tryk ( stentryk ) som kunstform. Det sker ved at eje og vedligeholde den ejendom, som er udlejet til det litografiske værksted  Hostrup-Pedersen & Johansen samt ved foreningens og legatets øvrige aktiviteter.

Vil du i kontakt med foreningen, kan du under Bestyrelse og sekretær finde navne og telefonnumre. Under punktet Kontakt via email kan du sende en email til foreningen.

God fornøjelse