Medlemstryk 1994

Niels Reumert

Medlemstryk 1994 af Niels Reumert
Niels Reumert
— Medlemstryk —
Udgivet til fordel for Stentrykkets
Venners kunstlegat i år 1994

Niels Reumert

  • Medlemstryk 1994
  • Signeret og nummereret af kunstneren

Niels Reumert fandt på Kunstakademiet tidligt ind i det arbejdsfællesskab, der i 1971 blev til sammenslutningen Violet Sol. Her var han det samlende midtpunkt indtil gruppens opløsning i 1988, hvor han valgte at gå sine egne veje. R. kendetegnes af en næsten ubændig nysgerrighed og et vågent blik for livets absurditeter. Indtryk fra de nære omgivelser og fra mange rejser samles i talrige skitser for senere at indgå i et maleri. Hans motivkreds rummer et omfattende galleri af groteske figurer, der har udviklet sig til en særpræget, personlig ikonografi, ofte i modsætningsfyldte, tankevækkende sammenstillinger. R. har altid udtrykt sig ekspressionistisk midt mellem figuration og abstraktion og har fastholdt det klassiske oliemaleri som sit foretrukne medium. Hans farvesans med forkærlighed for rene, stærke farver, er særdeles veludviklet. De tidlige malerier kan virke voldsomme og tunge i kraft af mange lag fed oliefarve, men fra midten af 1980erne ses en rigere nuancering og en voksende interesse for spillet mellem pastose og laserende farvelag. Også penselskriften har fået en særlig betydning. R.s hidtidige virksomhed kan opleves som én lang række af eksperimenter i en stadig søgen efter at udvikle billedsproget.

Svend Jørn Andersen

Weilbachs Kunstnerleksikon

Niels Reumert udførte litografiet i 1994, det år foreningen blev stiftet, som en velkomstgave til de nye medlemmer. Niels Reumert har udført mange flotte litografier på værkstedet.

Medlemstryk