Medlemstryk 2006

Barry Wilmont

Medlemstryk 2006 af Barry Wilmont
Barry Wilmont
"Det økonomiske cirkus"
Udgivet til fordel for Stentrykkets
Venners kunstlegat i år 2006

Barry Wilmont

  • Medlemstryk 2006
  • Pris: 1.000 kr.
  • Signeret og nummereret af kunstneren

Barry Wilmont har udført medlemstryk 2006 for Foreningen Stentrykkets Venner.

Biografi:

Barry Wilmont er født i Canada og vidt berejst på de fleste kontinenter, men har siden ungdommen haft København som sit faste udgangspunkt. W.s billeder næres af myter fra mange forskellige folkeslag, som han har opsøgt og boet sammen med i længere perioder. En del af hans kunst er tydeligt præget af den indianske kultur, f.eks. arbejdede han i 1970erne med fantasier over indianske tæppemønstre i klare, stramme kompositioner. Siden har han bevæget sig mod det spontane, kraftfulde og dramatisk fortættede. Med den brede, fyldte pensel og det glødende farvestof placerer hans nyere billeder sig ofte på kanten af det vulkanske. I starten af 1980erne nyoversatte og illustrerede W. det oldengelske kvad Beowulf, og i midten af 1980erne boede han en længere periode blandt den australske urbefolkning, hvis myter var med til at give maleriet en ny retning. I de senere år har det oftere været motiver fra den græske oldtids myteverden, der har dannet udgangspunkt for W.s værker, heriblandt for flere monumentale udsmykninger i glas.
Hanne Abildgaard

Weilbachs Kunstnerleksikon

Medlemstryk